Τετάρτη 29.6.2022, 20:30, Στο χώρο της Φωτογραφικής Λέσχης “Όψεις”

“Photography is the simultaneous recognition, in a fraction of a second, of the significance of an event.”
«Η φωτογραφία είναι η ταυτόχρονη αναγνώριση, σε κλάσμα του δευτερολέπτου, της σημασίας ενός γεγονότος.»

Henri Cartier-Bresson.

Παρουσιάζουν οι φωτογράφοι:
Έλενα Αθανασιάδου, Ευγενία Γιαννούλη, Χρήστος Γκίγκης, Άπόστολος Κύρου, Δημήτρης Νικολόπουλος, Κατερίνα Παπαδοπούλου, Μίνως Σκουλάς, Σωτήρης Τζιγκουνάκης
, Ζωή Χατζηγιαννάλη, Ισαάκ Χατζηδημητριάδης, Άννα Χατζηνικολάκη

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!