– “Όψεις”, Πολιτιστικό Κέντρο Σταυρούπολης – Θεσσαλονίκη, 1994, Διοργάνωση Φ.Λ. “Όψεις” – Πνευματικό Κέντρο Δήμου Σταυρούπολης.
“Opseis”, Cultural Centre of Stavroupoli, Thessaloniki, 1994,  Organized by Photoclub “Opseis”, Cultural Centre of Stavroupoli.

Όψεις”, Πρόγραμμα Νεολαία για την Ευρώπη, Montpellier, Γαλλία, 1995, Διοργάνωση Peuple et Culture.
“Opseis”, Program Youth for Europe, Montpellier, France ,1995, Organized by Peuple et Culture.

– “Φωτογραφικός Αύγουστος”, Άνθιμος Καλπατζίδης, Λάμπρος Κυριακού, Αγγελική Νεκίδου, Γιάννης Στεφανίδης, Πεταλωτήριο, Φλώρινα, 1996, Διοργάνωση Λέσχη Πολιτισμού Φλώρινας – Φ.Ο. «Ροές».
” August of Photography “,  Anthimos Kalpatzidis, Lambros Kiriakou, Aggeliki Nekidou, Giannis Stefanidis, Petalotirio, Florina,1996, Organized by Florina Culture Club – Photography group “Roes”.

– “Διεθνής μήνας φωτογραφίας”,  Pezinok – Bratislava, (Σλοβακία), 1996.
International month of photography“, ,Pezinok – Bratislava (Slovakia), 1996.

– «Υποκειμενική Φωτογραφία», 23 Γερμανοί φωτογράφοι, φιλοξενούμενη, Πολιτιστικό Κέντρο Σταυρούπολης – Θεσσαλονίκη ,1997, Διοργάνωση Φ.Λ. “Όψεις” – Πνευματικό Κέντρο Δήμου Σταυρούπολης και Γερμανικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης.
“Subjective fotografie”, der deutsche Beitrag 1948-1963, 23 Photographers, Cultural Center of Stavroupoli, Thessaloniki, 1997, Organized by Photoclub “Opseis”, Cultural Centre of Stavroupoli – Thessaloniki and Goethe-Institut Thessaloniki.

– «Ιούνιος ’ 97», Πολιτιστικό Κέντρο Σταυρούπολης – Θεσσαλονίκη,1997, Διοργάνωση Φ.Λ. “Όψεις” – Πνευματικό Κέντρο Δήμου Σταυρούπολης.
“June ‘ 97”, Cultural Center of Stavroupoli, Thessaloniki, 1997, Organized by Photoclub “Opseis”, Cultural Centre of Stavroupoli.

– “Φωτογραφικός Αύγουστος”, Ομαδική, Φλώρινα ,1997,  Διοργάνωση Λέσχη Πολιτισμού Φλώρινας – Φ.Ο. «Ροές».
“August of Photography”, Collective,Petalotirio, Florina (Hellas), 1997, Organized by Florina Culture Club – Photography group “Roes”.

– «Όψεις Φωτός και Ζωής», Φ.Λ. Όψεις, Φ. Ο. Ροές, Φ. Ο. Αίγινας, Λ. Φ. Ναυπάκτου, Φ.Ο. Ρόδου, Φωτογραφικός Κύκλος, Μοναχός Γαβριήλ με παράλληλη διάλεξη, μουσικό διήμερο, κινηματογραφικό αφιέρωμα, Παλιά Γερμανική Σχολή –Θεσσαλονίκη,1997. Διοργάνωση Φ.Λ. “Όψεις” – Πνευματικό Κέντρο Δήμου Σταυρούπολης με την υποστήριξη του Γερμανικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης.
“Aspects of light and life”, Photoclub “Opseis”, Photoclub of Nafpaktos, Photography Group “Roes”, Photography Groups from Egina and Rhodos, “Photography Circle” and monk Gabriel, 1997, Old German School – Thessaloniki (Hellas), Organized by Photoclub “Opseis”, Cultural Centre of Stavroupoli – Thessaloniki Supported by  Goethe-Institut Thessaloniki.

– “Έκθεση του Καποδίστριου Πανεπιστημίου Αθηνών“, Ομαδική, 1998,  Αθήνα.
Exhibition of National and Kapodistrian University of Athens”, Collective, 1998, Athina (Hellas).

-“Retradidades” Ομαδική στο πλαίσιο του προγράμματος Νεολαία για την Ευρώπη, Porto (Πορτογαλία), 1999, Διοργάνωση της Γ.Γ. Νέας Γενιάς – Aicart (Porto).
“Retradidades”, Program Youth for Europe, Collective, Oporto (Portugal)(1999), Organized by Aicart.

– “Youth.GR“, Ομαδική στο πλαίσιο της HELEXPO – ΔΕΘ,1999, Θεσσαλονίκη.
“Youth.GR”, Collective,  Thessaloniki (Hellas), 1999,  Organized by HELEXPO – Thessaloniki (Hellas).

– “Έκθεση του Πανεπιστημίου Πατρών“, Ομαδική,2000,  Πάτρα.
Exhibition at  the University of Patra“, Collective, 2000,  Patra (Hellas),

– “Arca d”Arte”, Ομαδική , Χ. Γκίγκης, Κ. Δούμα, Μ.Τζελέπη, Porto,2000, Διοργάνωση Aicart.
“Arca d’ Arte”, Christos Ghighis, Katerina Douma, Maria Tzelepi, Oporto (Portugal), 2000, Organized by Aicart.

– “Διεθνής μήνας φωτογραφίας”, Ομαδική , Plovdiv (Βουλγαρία), 2000.
“International month of photography”, Collective, Plovdiv (Bulgaria), 2000.

– “Balkan Photo Aspects“, Χρήστος Γκίγκης, Ανθιμος Καλπατζίδης, Τριαντάφυλλος Κουρούκλας, Λάμπρος Κυριακού, Ιταλικό Ινστιτούτο  Θεσσαλονίκης, 2000, Θεσσαλονίκη, Διοργάνωση Φωτογραφικό Κέντρο Θεσσαλονίκης.
“Balkan Photo Aspects”, Christos Ghighis, Anthimos Kalpatzidis, Triantafillos Kourouklas, Lambros Kiriakou, 2000, Instituto Italiano di Cultura, Thesaloniki (Hellas), 2000, Organized by Photography Centre Of Thessaloniki.

– «Άνθρωπος και Τοπίο», Φ.Λ. Όψεις, AICART, KIK, PEC στο πλαίσιο του προγράμματος Νεολαία για την Ευρώπη, Πολιτιστικό Κέντρο Σταυρούπολης – Θεσσαλονίκη (2000), Καφέ – Γκαλερί Απόγειο Θεσσαλονίκη (2000), Μυτιλήνη (2000), Διοργάνωση Φ.Λ. “Όψεις” – Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Σταυρούπολης.
“Mankind and Landscape”, Photoclub “Opseis”, AICART, KIK, PEC, Program Youth for Europe, 2000, Cultural Centre of Stavroupoli – Thessaloniki, Cafe – Gallery “Apogio”-thessaloniki and Mitilini (Hellas).

error: Content is protected !!