“Όψεις Φωτογράφων”, (Παράλληλες ατομικές), Πολιτιστικό Κέντρο Ιερισσού, Χαλκιδική, 2011, Διοργάνωση Φ.Λ. “Όψεις”
– “Images of Photographers, (Small individual  exhibitions in parallel) Cultural Centre of Ierissos,  Chalkidiki, 2011,  Organized by Photoclub “Opseis”

-“Φωτο-γραφές”, Μίνως Σκουλάς, Μουσείο Δομίνικου Θετοκόπουλου – Φόδελε – Κρήτη, 15.5-3.6 / 2018, Διγάνωση Φ.Λ.”Όψεις” – Πνευματικό Κέντρο Δήμου Σταυρούπολης
Light – writings, Minos Skoulas, Snt Dominicos Theotokopoulos Museum. Phodele – Crete, 5.5-3.6 / 2018,,Organized by Photoclub “Opseis” – Municpality of Pavlos Melas  – Thessaloniki

error: Content is protected !!