“Όψεις νέων φωτογράφων” 2007, Κέντρο Πολιτισμού Χρήστος Τσακίρης – Θεσσαλονίκη, 2007, Διοργάνωση Φ.Λ. “Όψεις” – Δήμος Σταυρούπολης
– “New photographers’ sights” 2007, Cultural Centre Christos Tsakiris, Stavroupoli – Thessaloniki, 2007, Organized by Photoclub “Opseis”, Cultural Centre of Stavroupoli – Thessaloniki

– “Όψεις νέων φωτογράφων” 2009, Κέντρο Πολιτισμού Χρήστος Τσακίρης – Θεσσαλονίκη, 2009, Διοργάνωση Φ.Λ. “Όψεις” – Δήμος Σταυρούπολης
– “New photographers’ sights” 2009, Cultural Centre Christos Tsakiris, Stavroupoli – Thessaloniki, 2009, Organized by Photoclub “Opseis”, Municipality of Stavroupoli – Thessaloniki

– “Όψεις”, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Γεωπονική Σχολή, Θεσσαλονίκη, 2010, Διοργάνωση Φ.Λ. “Όψεις” – Α.Π.Θ Γεωπονική Σχολή
– “Opseis”Aristotle University of Thessaloniki Agricultural School, Thessaloniki,2010, Organized by Photoclub “Opseis”, Aristotle University of Thessaloniki Agricultural School

– “Φωτογραφικός Χειμώνας”, (Συμμετοχή με την έκθεση “Δυόψεις” και 7 μικρές ατομικές εκθέσεις, Φλώρινα, 2010, Διοργάνωση Λέσχη Πολιτισμού Φλώρινας – Φ.Ο. «Ροές»
– “August of Photography”, (Participation with “Dyopseis” exhibition and 7 small individual exhibitions, Florina, 2010, Organized by Cultural Club of Florina and Photoclub “Roes”

– “Όψεις νέων φωτογράφων” 2010, Κέντρο Πολιτισμού Χρήστος Τσακίρης – Θεσσαλονίκη, 2010, Διοργάνωση Φ.Λ. “Όψεις” – Δήμος Σταυρούπολης
– “New photographers’ sights” 2010, Cultural Centre Christos Tsakiris, Stavroupoli – Thessaloniki, 2010, Organized by Photoclub “Opseis”, Municipality of Stavroupoli – Thessaloniki

error: Content is protected !!