Ευγενία Γιαννούλη /  Eugenia Giannouli

“Από περιέργεια ξεκίνησα τη φωτογραφία συμμετέχοντας στην αρχή σε φωτοεξορμήσεις με φίλους και αργότερα παρακαλούθησα ένα σεμινάριο Φωτογραφίας. Παλεύω για μια Καλύτερη Ματιά Καθημερινά, χωρίς σίγουρη Επιτυχία…”

“‘Out of curiosity I started photography. In the beginning I followed a group of friends to their photographical trip endeavors and later I jointed a photography seminar. I strive for a better point of view in everyday life, without being sure I will succeed.”

Επικοινωνία / contact: egiannuli@gmail.com

Συλλογές φωτογραφιών / photo portfolios

error: Content is protected !!