Τετάρτη 3.4.2024, 20:30, Στο χώρο της Φωτογραφικής Λέσχης “Όψεις” και διαδικτυακά.

Photography is the simultaneous recognition, in a fraction of a second, of the significance of an event.”
«Η φωτογραφία είναι η ταυτόχρονη αναγνώριση, σε κλάσμα του δευτερολέπτου, της σημασίας ενός γεγονότος.»

Henri Cartier-Bresson.

Ανάρτηση επιλεγμένων εκτυπωμένων φωτογραφιών για σχολιασμό και συζήτηση εστιάζοντας στην αισθητική προσέγγιση και  στην κριτική της εικόνας.
Η συμμετοχή είναι ελεύθερη. Μπορούν να συμμετάσχουν μέλη και φιλοξενούμενοι φωτογράφοι, φίλοι της Φωτογραφικής Λέσχης “Όψεις”.

Posting selected photos for comment and discussion to focus on criticism of the individual image rather than the photographer. Participation is free for anyone who wants it (member or hosted photographer)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!