Γιάννης Στεφανίδης / Giannis Stefanidis

– Γεννήθηκε στην Καβάλα το 1962. Ζει στη Θεσσαλονίκη. Απόφοιτος ΤΕΙ Φυσικοθεραπείας. Εργάζεται στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Υπήρξε μέλος της Φωτογραφικής Ομάδας Σταυρούπολης, ιδρυτικό μέλος της Φωτογραφικής Λέσχης “Όψεις” και μέλος της έως το 2006. Δεν απομακρύνθηκε ποτέ από αυτήν και επανήλθε και τυπικά στις αρχές του 2021.
– He was born in Kavala in 1962. He lives in Thessaloniki. Graduate of TEI of Physiotherapy. He is municipal. He was a member of Stavroupoli’s Photography Team, a founding member of the “Opseis” Photography Club and a member until 2006. He never left it and returned formally in early 2021.

Επικοινωνία / contact: gstef@opseis.gr

Συλλογές φωτογραφιών / photo portfolios

error: Content is protected !!