Στο χώρο αυτό παρουσιάζονται πρόσφατες εκθέσεις φωτογραφίας ατομικές ή ομαδικές μελών της Φωτογραφικής Λέσχης “Όψεις” αλλά και φιλοξενούμενων φωτογράφων. Ο αριθμός των φωτογραφιών που παρουσιάζονται είναι αντιπροσωπευτικός του ύφους της έκθεσης, έτσι ώστε ο θεατής να έχει μιαν σαφή εικόνα της.

Επισκεφθείτε τις εκθέσεις

error: Content is protected !!