– “Όψεις του χώρου δράσης”, Μικρό Θέατρο Μονής Λαζαριστών, Σταυρούπολη – Θεσσαλονίκη, 2011, Διοργάνωση Φ.Λ. “Όψεις” – Δήμος Παύλου Μελά
– “Views of the action areaSmall Theater of the Lazariston Monastery, Stavroupoli – Thessaloniki, 2011, Organized by Photoclub “Opseis”, Municipality of Pavlos Melas – Thessaloniki

– “Μουσική στο μπαλκόνι, (συμμετοχή με 4 φωτογράφους), Πολιτιστικό Κέντρο Μετέωρων, Πολίχνη – Θεσσαλονίκη, 2015, Διοργάνωση Φ.Λ. “Όψεις” – Δήμος Παύλου Μελά
– “Music on the balcony(participation with 4 photographers), Meteora Cultural Center, Polichni – Thessaloniki, 2015, Organized by Photoclub “Opseis”, Municipality of Pavlos Melas – Thessaloniki

– “Όψεις νέων φωτογράφων” 2016, Εκθεσιακός χώρος Μονής Λαζαριστών Σταυρούπολη – Θεσσαλονίκη, 2016, Διοργάνωση Φ.Λ. “Όψεις” – Δήμος Παύλου Μελά

– “New photographers’ sights” 2016, Exhibition area of Lazariston Monastery, Stavroupoli – Thessaloniki, 2016, Organized by Photoclub “Opseis”, Municipality of Pavlos Melas – Thessaloniki

– “Όψεις νέων φωτογράφων” 2016, Jazz bar Duende – Θεσσαλονίκη, 2017, Διοργάνωση Φ.Λ. “Όψεις” – Δήμος Παύλου Μελά
– “New photographers’ sights” 2016Jazz bar Duende – Θεσσαλονίκη, 2017, Organized by Photoclub “Opseis”, Municipality of Pavlos Melas – Thessaloniki
– “Όψεις Φωτογράφων”, Καλλιτεχνικό καφενείο “Πρόδρομος“, Καστέλλι Φουρνής Λασιθίου –  Κρήτη 2017,  Διοργάνωση Φ.Λ. “Όψεις” – Δήμος Παύλου Μελά
– “Images of Photographers,  Artistic Cafe “Prodromos”, Kastelli Fournis, Lasithi, Crete, Organized by Photoclub “Opseis” – , Municipality of Pavlos Melas – Thessaloniki
– “Όψεις νέων φωτογράφων” 2017, Εκθεσιακός χώρος Υπόγειας διάβασης οδού Λαγκαδά 223, Σταυρούπολη – Θεσσαλονίκη, 2017, Διοργάνωση Φ.Λ. “Όψεις” – Δήμος Παύλου Μελά
– “New photographers’ sights” 2017, Exhibition space of the underground passage of Lagadas street 223, Stavroupoli – Thessaloniki, 2017, Organized by Photoclub “Opseis”, Municipality of Pavlos Melas – Thessaloniki

– “11o Photonet Show” 2018, Ομαδική 14 φωτογράφων, Porto palace hotel – Θεσσαλονίκη, 2018, Διοργάνωση  Nexus publications

– “11th Photonet Show” 2018, Collective Exhibition, 14 photographers,  Porto palace hotel – Thessaloniki, 2018, Organized by Nexus publications.

– “Όψεις καθ’ οδόν”, Ομαδική 14 φωτογράφων, Εργαστήριο Εικαστικών Τεχνών του γλύπτη Χρήστου Τσουμπλέκα – Ηράκλειo, 2018, Διοργάνωση  Δήμος Ηρακλείο, Φ.Λ. “Όψεις” – Δήμος Παύλου Μελά.

– “Opseis on the way” , Collective Exhibition, 16 photographers,  Christos Tsoumplekas’ Sculpture Workshop – Heraclion, Crete, 2018, Organized by Municipality of Heraclion, Photoclub “Opseis”, Municipality of Pavlos Melas.

error: Content is protected !!