Κείμενα, σχόλια, κριτικές για τη φωτογραφία και την τέχνη γενικότερα / Texts, comments, reviews of photography and art in general

Στο χώρο αυτό δημοσιεύονται κείμενα, σχόλια, κριτικές, άρθρα για τη φωτογραφία και τις τέχνες γενικότερα. Μπορείτε προτείνετε και να στείλετε σχετικά άρθρα για δημοσίευση στη διεύθυνση opseis@opseis.gr . Η φωτογραφική Λέσχη “Όψεις” διατηρεί το δικαίωμα για την τελική επιλογή και δημοσίευση των άρθρων.

error: Content is protected !!