Δήμος Μαυράκης / Dimos Mavrakis

– Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1957 όπου και διαμένει. Απόφοιτος του τμήματος Φυσικής του Α.Π.Θ. με μεταπτυχιακό στη διάδοση ενέργειας, από τη Γαλλία. Δίδαξε Φυσική από το 1984 σε Γυμνάσια και Λύκεια της Βόρειας Ελλάδας και το 2020 συνταξιοδοτήθηκε. Κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής του θητείας δημιούργησε μαθήματα και προσομοιώσεις που εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας, για τη διδασκαλία του φωτός και της φωτογραφίας σε μαθητές. Οργάνωσε επανειλημμένως εκπαιδευτικά προγράμματα φωτογραφίας με τους μαθητές του. Την περίοδο 2018-19 παρακολούθησε το Σεμινάριο φωτογραφίας της φωτογραφικής Λέσχης “Όψεις”. Από το 2022 είναι ενεργό μέλος της.

He was born in Thessaloniki in 1957, where he lives. Graduated from the Physics department of Aristotle University of Thessaloniki. Master’s degree in energy propagation, from France. He taught Physics since 1984 in Middle and High Schools of Northern Greece and retired in 2020. During his educational tenure he created courses and simulations approved by the Ministry of Education to teach students about light and photography. He repeatedly organized photography training programs with his students. During the period 2018-19, he attended the Photography Seminar of Photoclub Opseis. Since 2022 is an active member of the club.

Επικοινωνία / contact: dimosms@gmail.com

Συλλογές φωτογραφιών / photo portfolios

error: Content is protected !!