Γιώργος Κωλέτης /  George Koletis


– Τα τελευταία 15 χρόνια ασχολείται ακαδημαϊκά και επαγγελματικά με την Φωτογραφία (Ι.Ι.Ε.Κ. E.S.P.) και με το Graphic Design (BA) σε Ελλάδα και εξωτερικό, με αποκορύφωμα τις ανολοκλήρωτες μεταπτυχιακές σπουδές στο Interaction Design στο πανεπιστήμιο του Malmo στην Σουηδία, καθώς και δύο πρακτικές στο ίδιο αντικείμενο στις εταιρίες Bosch και Roche σε Γερμανία και Ελβετία αντίστοιχα.  
Παράλληλα ασχολείται και με την μουσική. Tην περίοδο 2005-2009, υπήρξε μέλος σαν κοντραμπασίστας της ορχήστρας Con Fuoco στο πολιτιστικό κέντρο Θέρμης. Από το 2018 είναι μέλος της Φ.Λ. “Όψεις”.

– In the past 15 years George has been engaged educationally and professionally with photography (Ι.Ι.Ε.Κ. E.S.P.) and graphic design (BA) in Greece and abroad, resulting in attending the postgraduate studies program ‘Interaction Design’ of Malmӧ University (without graduating). He has completed two internships, relevant to the subjects mentioned above, in Bosch and Roche in Germany and Switzerland respectively. He likes music and during 2005-2009 he was a contrabass player of ‘Con Fuoco’, in the cultural center of Thermi. He is a member of the ‘Photoclub Opseis since 2018.

Συλλογές φωτογραφιών / photo portfolios

error: Content is protected !!