“Όψεις”, Κατάλογος έκθεσης, Συλλογή Φωτογράφων, Φ.Λ. “Όψεις”, Πνευματικό Κέντρο Δήμου Σταυρούπολης, 1994
 “Opseis”, Exhibition Catalog, Photographers Collection, Published by Photoclub “Opseis” and Cultural Centre of Stavroupoli’s Municipality, 1994

– “Κώστας Καλπατζίδης, Λάμπρος Κυριακού”, Κατάλογος έκθεσης, Φ.Λ. “Όψεις”, Πνευματικό Κέντρο Δήμου Σταυρούπολης, 1996
– “Kostas Kalpatzidis, Lambros Kiriakou”, Exhibition Catalog, Published by Photoclub “Opseis” and Cultural Centre of Stavroupoli’s Municipality, 1996

– “Φύση”, Γιάννης Στεφανίδης, Κατάλογος έκθεσης, Φ.Λ. “Όψεις”, Πνευματικό Κέντρο Δήμου Σταυρούπολης, 1996
– “Fisi”, Yiannis Stefanidis, Exhibition Catalog, Published by Photoclub “Opseis” and Cultural Centre of Stavroupoli’s Municipality, 1996

– “Το άλλο μισό…”, Χρήστος Γκίγκης, Κατάλογος έκθεσης, Φ.Λ. “Όψεις”, Πνευματικό Κέντρο Δήμου Σταυρούπολης, 1996
– “The other half..”, Christos Ghighis, Exhibition Catalog, Published by Photoclub “Opseis” and Cultural Centre of Stavroupoli’s Municipality, 1996

– “Νέων μορφές”, Τριαντάφυλλος Κουρούκλας, Κατάλογος έκθεσης, Φ.Λ. “Όψεις”, Πνευματικό Κέντρο Δήμου Σταυρούπολης, 1996
– Neon morfes”, Triantafillos Kourouklas, Exhibition Catalog,  Published by Photoclub “Opseis” and Cultural Centre of Stavroupoli’s Municipality, 1996

– “Ιούνιος ‘ 97”,  Κατάλογος έκθεσης, Συλλογή Φωτογράφων, Φ.Λ. “Όψεις”, Πνευματικό Κέντρο Δήμου Σταυρούπολης, 1997
– “June ‘97”,  Exhibition Catalog, Photographers Collection, Published by Photoclub “Opseis” and Cultural Centre of Stavroupoli’s Municipality, 1997

– “Όψεις Φωτός και Ζωής”, Κατάλογος έκθεσης, Συλλογή Φωτογράφων, Φ.Λ. “Όψεις”, Πνευματικό Κέντρο Δήμου Σταυρούπολης, 1998
– “Aspects of light and life”, Exhibition Catalog, Photographers Collection, Published by Photoclub “Opseis” and Cultural Centre of Stavroupoli’s Municipality,1997

– “Πρόσωπα της εποχής”, August Sander, Φυλλάδιο έκθεσης, Φ.Λ. “Όψεις”, Πνευματικό Κέντρο Δήμου Σταυρούπολης, 1998
– “Antlitz der zeit” August Sander, Photo exhibition leaflet, Published by Photoclub “Opseis” and Cultural Centre of Stavroupoli’s Municipality, 1998

– “Όψεις”, 
Κατάλογος έκθεσης,  Goethe Institute, Συλλογή Φωτογράφων, Φ.Λ. “Όψεις”, Πνευματικό Κέντρο Δήμου Σταυρούπολης, 1998
– “Opseis”, Exhibition Catalog, Goethe Institute, Photographers Collection, (1998), Published by Photoclub “Opseis” and Cultural Centre of Stavroupoli’s Municipality, 1998

– Το 1998 εκδόθηκε επίσης σειρά καρτ – ποστάλ με φωτογραφίες μελών της λέσχης
–  Photoclub “Opseis” also published i
n 1998, a series of postcards with photos of its members

– “Άνθρωπος και Τοπίο”,  Κατάλογος έκθεσης, Συλλογή Φωτογράφων, Φ.Λ. “Όψεις”, Πνευματικό Κέντρο Δήμου Σταυρούπολης, 2000
– “Mankind and Landscape”, Exhibition Catalog, Photographers Collection, Published by Photoclub “Opseis” and Cultural Centre of Stavroupoli’s Municipality, 2000

– “Όψεις”, Φυλλάδιο έκθεσης, Συλλογή Φωτογράφων, ΔΕΠΚΑ Σερρών, Φ.Λ. “Όψεις”, Πνευματικό Κέντρο Δήμου Σταυρούπολης, 2001
“Opseis”, Photo exhibition leaflet, Photographers Collection, Published by Photoclub “Opseis” and Cultural Centre of Stavroupoli’s Municipality, 2001

– “Φωτογράφων Ανάλεκτα”, Κατάλογος έκθεσης, Συλλογή Φωτογράφων,  Φ.Λ. “Όψεις”, Δήμος Σταυρούπολης,  2004
– “Photographers’ Analects”, Exhibition Catalog, Photographers Collection, Published by Photoclub “Opseis” and Stavroupoli’s Municipality, 2004

– “Φωτογραφίζοντας στη Σταυρούπολη”, Συλλογή Φωτογράφων, Φ.Λ. “Όψεις”, Δήμος Σταυρούπολης, 2006
– “Photographing Stavroupoli”, Photographers Collection, Published by Photoclub “Opseis” and Stavroupoli’s Municipality, 2006

– “Όψεις νέων φωτογράφων”, 2007, Φυλλάδιο έκθεσης, Συλλογή Φωτογράφων, Φ.Λ. “Όψεις”, Δήμος Σταυρούπολης, 2007
– “New photographers’ sights”, Photo exhibition leaflet, Photographers Collection, Published by Photoclub “Opseis” and Stavroupoli’s Municipality, 2007

– “δυΌψεις”, Απόστολος Κύρου, Ισαάκ Χατζηδημητριάδης, Κατάλογος έκθεσης, Φ.Λ. “Όψεις”, Δήμος Σταυρούπολης, 2009,
– “duOpseis”, Apostolos Kirou, Isaak Chatzidimitriadis, Exhibition Catalog,  Published by Photoclub “Opseis” and Stavroupoli’s Municipality 2009

– “Όψεις νέων φωτογράφων”, 2010, Φυλλάδιο έκθεσης, Συλλογή Φωτογράφων, Φ.Λ. “Όψεις”, Δήμος Σταυρούπολης, 2010
– “New photographers’ sights”, Photo exhibition leaflet, Photographers Collection, Published by Photoclub “Opseis” and Stavroupoli’s Municipality, 2010

– “Όψεις νέων φωτογράφων”, 2016, Φυλλάδιο έκθεσης, Συλλογή Φωτογράφων, Φ.Λ. “Όψεις”, Δήμος Σταυρούπολης, 2016
– “New photographers’ sights”, Photo exhibition leaflet, Photographers Collection, Published by Photoclub “Opseis” and Stavroupoli’s Municipality, 2016

error: Content is protected !!