Τετάρτη 19.10.2022, 20:30, στο χώρο της λέσχης. © για τις φωτογραφίες Όλγα Μπίκα, Μίνως Σκουλάς.

Κάθε Τετάρτη έως και τις 30 Νοεμβρίου παρουσιάζονται στη λέσχη ατομικά πορτφόλιος των μελών της.
Σκοπός αυτών των παρουσιάσεων είναι να αποτελέσουν τροφή για συζήτηση για τις δουλειές των φωτογράφων, αλλά και ερέθισμα για την οργάνωση μιας έκθεσης με μορφή μικρών ατομικών εκθέσεων στο τέλος του χρόνου.
Μία Τετάρτη μπορεί να περιλαμβάνει παρουσίαση από έναν έως τρεις φωτογράφους.

Η έναρξη των παρουσιάσεων έγινε στις 12 Οκτωβρίου και συνεχίζεται στις 19 Οκτωβρίου με δύο φωτογράφους: 

την Όλγα Μπίκα

και τον Μίνωα Σκουλά

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!