Τετάρτη 28.6.2023, 20:30, Στο χώρο της Φωτογραφικής Λέσχης “Όψεις” και διαδικτυακά.

Photography is the simultaneous recognition, in a fraction of a second, of the significance of an event.”
«Η φωτογραφία είναι η ταυτόχρονη αναγνώριση, σε κλάσμα του δευτερολέπτου, της σημασίας ενός γεγονότος.»

Ανάρτηση επιλεγμένων εκτυπωμένων φωτογραφιών για σχολιασμό και συζήτηση εστιάζοντας στην αισθητική προσέγγιση και  στην κριτική της εικόνας.
Η συμμετοχή είναι ελεύθερη. Μπορούν να συμμετάσχουν μέλη και φιλοξενούμενοι φωτογράφοι, φίλοι της Φωτογραφικής Λέσχης “Όψεις”.

Posting selected photos for comment and discussion to focus on criticism of the individual image rather than the photographer. Participation is free for anyone who wants it (member or hosted photographer).

Για την παρακολούθηση διαδικτυακά της παρουσίασης δηλώστε συμμετοχή εδώ.
Σύνδεσμοι για την παρουσίαση θα σας αποσταλούν την ημέρα της παρουσίασης στις 20:00

o watch the presentation online, register here.
Links to the presentation will be sent to you on the day of the presentation at 20:00

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!