Τετάρτη 6.4.2022, 21:00

“Photography is the simultaneous recognition, in a fraction of a second, of the significance of an event.”
«Η φωτογραφία είναι η ταυτόχρονη αναγνώριση, σε κλάσμα του δευτερολέπτου, της σημασίας ενός γεγονότος.»

Henri Cartier-Bresson.

Παρουσιάζουν οι φωτογράφοι:
Άνθιμος Καλπατζίδης, Τριαντάφυλλος Κουρούκλας, Απόστολος Κύρου, Μίνως Σκουλάς, Γιώργος Πλατάκης, Ευγενία Σανιδά, Σωτήρης Τζιγκουνάκης
, Ζωή Χατζηγιαννάκη, Ισαάκ Χατζηδημητριάδης, Άννα Χατζηνικολάκη

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!