Τετάρτη 2.2.2022, 20:30, διαδικτυακά.

“Photography is the simultaneous recognition, in a fraction of a second, of the significance of an event.”
«Η φωτογραφία είναι η ταυτόχρονη αναγνώριση, σε κλάσμα του δευτερολέπτου, της σημασίας ενός γεγονότος.»

Henri Cartier-Bresson.

Παρουσιάζουν οι φωτογράφοι:
Ευγενία Γιαννούλη, Χρήστος Γκίγκης, Άθιμος Καλπατζίδης, Νίκος Κατικαρίδης, Τριαντάφυλλος Κουρούκλας, Απόστολος Κύρου, Γιάννης Μαυράκης, Μυρσίνη Πατακάκη, Γιώργος Πλατάκης, Μίνως Σκουλάς, Δημήτρης Σωτηρέλης, Σωτήρης Τζιγκουνάκης, Λουκάς Τιλσίζογλου, Ζωή Χατζηγιαννάκη, Ισαάκ Χατζηδημητριάδης, Άννα Χατζηνικολάκη

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!