Τετάρτη 12.1.2022, 20:30, διαδικτυακά.

“Photography is the simultaneous recognition, in a fraction of a second, of the significance of an event.”
«Η φωτογραφία είναι η ταυτόχρονη αναγνώριση, σε κλάσμα του δευτερολέπτου, της σημασίας ενός γεγονότος.»

Henri Cartier-Bresson.

Παρουσιάζουν οι φωτογράφοι:
Ευγενία Γιαννούλη, Χρήστος Γκίγκης, Άθιμος Καλπατζίδης, Τριαντάφυλλος Κουρούκλας, Απόστολος Κύρου, Δημήτρης Σωτηρέλης, Σωτήρης Τζιγκουνάκης, Ζωή Χατζηγιαννάκη

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!