Τετάρτη 28.4.2021, 20:30, διαδικτυακά.

“Photography is the simultaneous recognition, in a fraction of a second, of the significance of an event.”
«Η φωτογραφία είναι η ταυτόχρονη αναγνώριση, σε κλάσμα του δευτερολέπτου, της σημασίας ενός γεγονότος.»

Henri Cartier-Bresson.

Παρουσιάζουν οι φωτογράφοι:
Έλενα Αθανασιάδου, Ευγενία Γιαννούλη, Χρήστος Γκίγκης, Άνθιμος Καλπατζίδης, Τριαντάφυλλος Κουρούκλας, Απόστολος Κύρου, Όλγα Μπίκα, Μίνως Σκουλάς, Δημήτρης Σωτηρέλης, Σωτήρης Τζιγκουνάκης,
Ισαάκ Χατζηδημητριάδης.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!