Θέμα, Φόρμα, Περιεχόμενο – Concept, του Πλάτωνα Ριβέλλη.

“[…] Σε ποιους απευθύνεται ο καλλιτέχνης και πότε είναι πετυχημένος; 
Είναι μια συνήθης ερώτηση το σε ποιους απευθύνεται ένα έργο τέχνης. Δηλαδή, οι φωτογραφίες που κάνουμε, αφού δεν είναι επαγγελματικές, αφού δεν έχουν ένα πελάτη που τις παρήγγειλε, σε ποιόν απευθύνονται; Η απάντηση είναι ενδιαφέρουσα, πολύπλοκη και στην ουσία αναπάντητη.
Αλλά ας βάλουμε μία τάξη.  […] 

Διαβάστε το άρθρο εδώ
Πηγή: Πλάτων Ριβέλλης

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!