Τετάρτη 10.3.2021, 20:30, διαδικτυακά, © Όλγα Μπίκα.

Η Όλγα Μπίκα ζει στη Θεσσαλονίκη, ασχολείται ερασιτεχνικά με τη φωτογραφία από το 2014 και δραστηριοποιείται στη Φωτογραφική Λέσχη “Όψεις” από το 2019 που έγινε μέλος της. Το 2018-2019 παρακολούθησε το βασικό σεμινάριο φωτογραφίας που διοργανώνεται κάθε χρόνο στη λέσχη.
Μερικές φωτογραφίες της παρουσίασης.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!