Τετάρτη 30.11.2022, 20:30, στο χώρο της λέσχης. ©για τις φωτογραφίες Άνθιμος Καλπατζίδης, Δήμος Μαυράκης.

Κάθε Τετάρτη έως και τις 30 Νοεμβρίου παρουσιάζονται στη λέσχη ατομικά πορτφόλιος των μελών της.
Σκοπός αυτών των παρουσιάσεων είναι να αποτελέσουν τροφή για συζήτηση για τις δουλειές των φωτογράφων, αλλά και ερέθισμα για την οργάνωση μιας έκθεσης με μορφή μικρών ατομικών εκθέσεων στο τέλος του χρόνου.
Μία Τετάρτη μπορεί να περιλαμβάνει παρουσίαση από έναν έως τρεις φωτογράφους.

Η έναρξη των παρουσιάσεων έγινε στις 12 Οκτωβρίου και ολοκληρώνεται Τετάρτη 30-11-2022  με τους φωτογράφους: 

Άνθιμο Καλπατζίδη

και Δήμο Μαυράκη

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!