Τετάρτη 13.1.2021 , 20:30
Επιλογή υλικού και επιμέλεια παρουσίασης: (Ε)Λένα Αθανασιάδου.

Μέρος IΙ

Edward Henry Weston (1886-1958)

Dorothea Lange (1895-1965)

Garry Winogrand (1928-1984)

Michael Mauney (1937-)

Alfred Stieglitz (1864–1946)

Helen Levitt (1813–2009)

Περισσότερα εδώ

error: Content is protected !!