Τετάρτη 23.12.2020 ,
Επιλογή υλικού και επιμέλεια παρουσίασης: (Ε)Λένα Αθανασιάδου.

Μέρος Ι

Ansel Adams (1902-1984)

Robert Capa (1913-1954)

John Loengard (1934-2020)

Man Ray (1890-1976)

Robert Frank (1924-2019)


Walker Evans (1903-1975)

Περισσότερα εδώ

error: Content is protected !!