Τετάρτη 24.3.2021, 20:30
Επιλογή υλικού και επιμέλεια παρουσίασης: (Ε)Λένα Αθανασιάδου.

Μέρος IIΙ
ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΙ – CONTEMPORARY PHOTOGRAPHERS

William Eggleston (1939-)


Annie Leibovitz (1949 -)


Joel Meyerowitz (1938-)


Cindy Sherman (1954-)


Stephen Shore (1947-)


Chris McCaw (1971-)


Alec Soth (1969-)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!